Rule "concluzie finală"

Ca o concluzie

At the conclusion Alte traduceri Însă aşa, ca o concluzie o concluzie, Comitetul de Stat al Planificării a fost o organizaţie inerentă sistemului economic dat. As a conclusionthe State Planning Commission was an organization inherent to a given economic system. Ca o concluzie putem spune ca kanthalul rezista mai mult decat nichelina iar nichelina reda o aroma mai placuta.

Traducere "că o concluzie" în engleză

In conclusion we can say that the kanthal wire has a longer lifetime and nichelina wire gives more pleasant flavour. At the conclusion of a deal, I like to celebrate.

hpv e herpes sao a mesma coisa

Ca o concluzie o concluzie la acest mesaj mai ai 60 de secunde înainte ca liftul să se prăbușească. At the conclusion of this message- you'll have 60 seconds Ca o concluzie, folosirea unei combinații între Ca o concluzie Into și Step Out ne poate ajuta să aruncăm o privire rapidă asupra metodelor care sunt apelate în codurile noastre și să ne întoarcem repede la locul unde ne aflam, dacă nu am găsit ceea ce căutam.

ca o concluzie - Traducere în franceză - exemple în română | Reverso Context

As a conclusionusing a combination of Step Into and Step Out can help us peek inside the methods that are called in our codes, and quickly ca o concluzie to where it were, if it was not what we were looking for. Vom fi mai europeni iar pacea, libertatea și prosperitatea vor continua să fie valorile cele mai de preț ale UE? Will we be more Europeans and will peace, liberty and prosperity continue to be EU's highest and most precious values?

Un episod final neprodus ar fi servit ca o concluzie, precum și ca o re-imaginare a serialului dacă ar fi fost realizat un al patrulea sezon.

A final un-produced episode would have served as a conclusion as well as a re-imagining had the series been picked up for a fourth season.

Finanţe şi bănci

Ca o concluzie, conferința a fost un adevărat succes. O spunem noi, au spus-o și invitații noștrii.

As a conclusion to all of this, the conference enjoyed a real success. We said it, our guests also did. Și că o concluzie, i-au dat echpamentul acesta. As an afterthoughtthey gave her this outfit. În plus, autoritățile spaniole consideră că o concluzie diferită ar contraveni principiului securității juridice.

Traducere "că o concluzie" în engleză

In addition, the Spanish authorities consider that a different conclusion would be contrary to the principle ca o concluzie legal certainty. Acest lucru doar părea ca o concluzie logică. This just seemed like a logical conclusion.

ca o concluzie

Și că o concluzie, suntem dispuși să o acceptăm. And on a wholewe are inclined to accept it. Cred că o concluzie cheie a studiului nostru se referă la cum anume comunică europarlamentarii, cum folosesc cercetarea.

I think a key finding from our survey is how the MEPs communicate, how they use research.

giardia que es

Nu în ultimul rând, vreau să subliniez, ca o concluzie: nu uitați de transparență și de o mai bună comunicare cu toate organismele europene. Last but not least, I want to emphasise the following point, by way of conclusion : do not forget about transparency and better communication with all European institutions.

Prin derogare de la primul paragraf, Comisia poate informa fără întârziere autoritatea, după expirarea termenului prevăzut la articolul 12 alineatul 3că o concluzie nu este necesară. By way of simptome și tratament de enterobioză from the first subparagraph, the Commission may inform the Authority without delay after the period referred to in Article 12 3 has expired that a conclusion is not necessary.

Ca o concluzie sau ca şi concluzie ?

Bateson defineşte paradoxul ca o concluzie contradictorie ce rezultă dintr-un raţionament bazat pe premise corecte, citat din Lankton şi Lankton, Bateson defines paradox as A contradictory conclusions resulting from a judgment based on correct assumptions, quote from Lankton and Lankton Și ca o concluzie, cred ca aceste măsuri vor ajuta JPS și pe toți clienții noștri. And in summationI feel that these measures will help JPS and all of our customers.

Și ca o concluzie de final? And ca o concluzie to say in the end? Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară ar trebui să ofere concluzii și să organizeze consultări cu experți, cu excepția cazului în care Comisia o informează că o concluzie nu este necesară.

The European Food Safety Authority should provide conclusions and organise consultations of experts, ca o concluzie where the Commission informs it that a conclusion is not necessary. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Traducere "ca o concluzie" în franceză

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: ms.

Propune un exemplu.