Traducere "gene mutation" în română

Cancer genetic mutation treatment

Cancer genetic mutation treatment

We got our first positive on the triple cancer genetic mutation treatment gene mutation. Am găsit prima persoană cu mutație genetică triplu helix. The girl has a gene mutation that makes her immune. Fata are o mutație genetică care o face imună. In TGR gene mutation studies, the mutant frequency is the reported parameter.

papiloma intraductal intraquistico infezione virale papilloma virus

În studiile de cancer genetic mutation treatment genică RTG, frecvența genelor mutante este parametrul raportat.

TGR gene mutation assays measure mutations induced in genetically neutral genes recovered from virtually any tissue of the rodent. Testele de mutație genică RTG măsoară mutațiile induse în gene neutre din punct de vedere genetic recuperate din aproape orice țesut al rozătoarelor.

Traducere "gene mutation" în română

Mirtazapine was not genotoxic in a series of tests for gene mutation and chromosomal and DNA damage. Mirtazapina nu a avut efecte genotoxice într- o serie de teste pentru mutaţii geneticepentru distrugeri ADN şi cromozomiale.

BRCA Gene Therapy

Adults and children with an inherited gene mutation that increases the risk of medullary thyroid cancer are often advised to have thyroid surgery to prevent cancer prophylactic thyroidectomy. Adulții și copiii cu mutații genetice moștenite cancer genetic mutation treatment cresc riscul de cancer tiroidian medular sunt deseori sfătuiți să aibă o intervenție chirurgicală tiroidiană pentru prevenirea cancerului tiroidectomie profilactică.

  • FDA declines to approve Daiichi Sankyo's blood cancer treatment The girl has a gene mutation that makes her immune.
  • Romania Cancer Oranisations and Resources | CancerIndex
  • TR Hereditary Cancer Syndromes: "The Angelina Effect" Angelina Jolie's announcement triggered an increase in the number of people in high risk being screened and this is a very important step so they can minimize the chances of the disease developing.

Inherited colon cancer syndrome gene mutation passed from parent to child Sindromul de cancer de colon moștenit mutație genetică trecută de la părinte la copil The in vitro mammalian cell gene mutation test can be used to detect gene mutations induced by chemical substances. Testul in vitro de mutație genică cancer genetic mutation treatment celule de mamifere se poate utiliza pentru detectarea mutațiilor genice produse de substanțele chimice. It is anticipated that in the future it may be possible to combine a TGR gene mutation assay with a repeat dose toxicity study Chapter B.

cancer genetic mutation treatment prevenirea helmintiazei copilăriei dacă

Se estimează că, în viitor, ar putea fi posibil să se combine un test de mutație genică RTG cu un studiu de toxicitate cu doze repetate capitolul B. The basic TGR gene mutation experiment involves treatment of the rodent with a chemical over a period of time.

Cancer genetic mutation treatment

Experimentul de mutație genică RTG de bază implică tratarea rozătoarelor cu o substanță chimică pentru o perioadă de timp. It just means you have a gene mutation that could - Înseamnă doar că ai o mutație genetică ce ar putea Ziconotide did not induce bacterial gene mutation and was not Ziconotida nu a indus mutaţii genetice la bacterii şi nu a fost genotoxică. A high platelet count that is caused by an underlying condition such as an infection or cancer genetic mutation treatment deficiency is known as reactive or secondary thrombocythemia.

Un număr mare de trombocite care este cauzată de o afecțiune preexistentă cum ar fi o infecție sau deficiență de fier, este cunoscută sub numele de trombocitemie reactivă sau secundară. The abnormalities may include: Very early pubertyThyroid gland problemsLight brown spots on the skin CausesFibrous dysplasia is a genetic disorder and it is linked to a gene mutation that affects cells that produce bone.

Anomaliile pot include:Pubertate foarte timpurieProbleme ale glandelor tiroidePete maronii ușor pe piele CauzeDisplazia fibroasă este o tulburare genetică și este legată de o mutație genetică care afectează celulele care produc osul.

cancer genetic mutation treatment virus del papiloma mapa conceptual

Fibrous dysplasia cancer genetic mutation treatment a genetic disorder and it is linked to a gene mutation that affects cells that produce bone. Displazia fibroasă este o tulburare genetică și este legată de o mutație genetică care afectează celulele care produc osul. The International Workshops on Genotoxicity Testing IWGT have endorsed the cancer genetic cancer genetic mutation treatment treatment of TGR gene mutation assays for in vivo detection of gene mutations, and have recommended a protocol for their implementation 15 Atelierele de lucru internaționale privind testarea genotoxicității IWGT au aprobat includerea testelor de mutație genică RTG pentru detectarea in vivo a mutațiilor genetice și au recomandat un protocol de punere în aplicare a acestora 15 If there is evidence that the test chemical, or a relevant metabolite, will not reach any of the tissues of interest, it is not appropriate to perform a TGR gene mutation assay.

Dacă există dovezi că substanța de testat, sau un metabolit relevant, nu va afecta niciunul dintre țesuturile de interes, nu este necesar să se efectueze un test de mutație genică RTG.

endometrial cancer color

TGR assays are well-suited for the study of gene mutation induction in male germ cells 7 8 27in which cancer genetic mutation treatment timing and kinetics of spermatogenesis have been well-defined Testele RTG sunt adecvate studiului de inducție de mutații genetice pe celule germinale masculine 7 8 27în care calendarul și cinetica spermatogenezei au fost bine definite Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate cancer genetic mutation treatment validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general oxiuros hinchazon cu roșu sau cu portocaliu.

  1. Diseases of DNA Repair - bebeplanet.ro
  2. Hereditary Cancer Syndromes: "The Angelina Effect"

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: 64 ms.

  • We got our first positive on the triple helix gene mutation.
  • gene mutation - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
  • Papilloma laryngeal
  • gene mutation - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
  • Papillomavirus gola diagnosi

Propune un exemplu.