pick_biologiya_ekologiya_ro_md_11_ostapchenko Pages 51 - - Text Version | FlipHTML5

Coevoluția gazdelor și paraziților. Recent Posts

Încărcat de

Modalităţi de polenizare. Ecologii mai speculează şi alte forme interesante de potenţial mutualism. Astfel, se pune întrebarea de ce în zonele în care sunt extrem de multe furnici, acestea nu participă la un fenomen similar de polenizare. Se pare că explicaţia ar fi următoarea: furnicile au cuiburile în sol şi pe sol; aici există multe ciuperci patogene şi alte organisme periculoase, iar împotriva lor, furnicile produc o mare cantitate de antibiotice care inhibă formarea polenului.

Morfologia florii şi modul de realizare a polenizării la specia Arum maculatum repr. Comensalism Este tot o formă cure moderne de paraziți mutualism iar uneori este dificil de a face o coevoluția gazdelor și paraziților strictă între cele două forme.

Cum Sa Scapi de Parazitii Intestinali Rapid - Arborele Vietii

U alte cuvinte, unul dintre parteneri are beneficii iar celălalt nu este afectat, sau chiar are, implicit, o serie de avantaje. Reprezentativ este un exemplu amintit şi anterior: relaţia dintre anemonă şi crabul pustnic. Este o relaţie de tip forezie. Un alt exemplu îl reprezintă modalitatea de împrăştiere a seminţelor de către plante. Relaţia de tip comensalism este una dintre organisme puţin mobile şi altele fixate ODUM Trebuie precizat ca uneori anumite forme de comensalism duc la parazitism, între cele două categorii existând doar un pas distanţă!.

Iată câteva exemple: - speciile de viermi fixaţi pe balene sau pe Limulus polyphemus sunt de asemenea un bun exemplu. Sau peştele Amphitryon sp peştele clown care beneficiază coevoluția gazdelor și paraziților protecţia tentaculelor anemonelor.

Amensalism 58 In contrast cu comensalismul este amensalismul. Este o reacţie în care o populaţie inhibă pe alta dar ea rămâne neafectată. In principiu, amensalismul implică interacţiuni chimice dintre organisme.

Pot exista inhibitori de natură anorganică ex. Producerea de toxine organice giardia și viermii pentru copii cu acţiune inhibitoare asupra creşterii, este o altă sursă de chimicale. Deşi se cunosc multe aspecte referitoare la rolulul şi importanţa acestor substanţe secundare, semnificaţia lor pentru structura şi stabilitatea biocenozelor este relativ puţin lămurită.

Majoritatea dintre aceste substanţe sunt produse în sol la nivelul rădăcinilor coevoluția gazdelor și paraziților iar o altă parte importantă este produsă de către frunzele plantelor. Suprimarea creşterii produsă de către aceste substanţe ale plantelor poartă denumirea de allelopatie.

Unul dintre cazurile clasice asupra căruia vom reveni este producerea juglonei juglandonei de către Juglans regia nuc. O a treia categorie sunt substanţele din categoria antibioticelor, mediatori chimici cu rol antimicrobial. Antibioticele, în sensul acesta, sunt substanţe produse în cantitate mică de un organism al unei specii, dar care pot avea efecte inhibitoare, deterente, repelente, toxice sau letale, asupra altor organisme din alte specii. Rol antibiotic asupra microorganismelor, au şi acizii fenolici produşi de rădăcinile moarte ale plantelor.

De exemplu, pe suprafeţele cu specia Aristida obligantha există o slabă concentraţie a azotului în sol, deoarece sunt inhibate bacteriile fixatoare de azot şi algele albastre-verzi WILSON şi RICE Compuşii fenolici şi terpene aromate ex. Aceşti compuşi produşi în sol sau chiar în aer coevoluția gazdelor și paraziților rădăcinile unor arbuşti ex, chaparral în America şi adsorbiţi de particolele de sol, acţionează asupra vegetaţiei ierboase MULLER şi colab.

Relație gazdă parazită

Aşa se explică faptul că insule invazive de tufărişuri sun înconjurate de nişte centuri lipsite de vegetaţie şi în care prezenţa plantelor ierboase este diminuată mult. Neutralism Este o competiţie interspecifică de tipul 0,0. Reprezintă aşadar o coacţie care reflectă neafectare reciprocă a speciilor. Se întâlneşte frecvent în natură.

coevoluția gazdelor și paraziților papilloma virus uomo sulla lingua

Pe de o parte să considerăm două specii de mamifere care trăiesc în acelaşi tip de ecosistem dar au nişe ecologice diferite, deci au un regim nutritiv diferit: ursul se hrăneşte cu zmeură sau alte fructe; vulpea care se hrăneşte cu iepuri şi şoareci. Cele două specii mari nu se afectează reciproc.

Două forme sunt importante: A.

De asemenea este permisă utilizarea mai multor cuvinte-cheie în serie, cu definirea argumentelor necesare. Câteva dintre sensurile cuvintelor - cheie sunt explicate mai jos: Cuvânt cheie Sens complex Realizează evaluări simbolice în domeniu complex. Dacă expr nu este inclusă desface toată expresia din stânga, dacă se precizează un anume termen sau parte a expresiei, numai aceasta va fi considerată. Substituie toate apariţiile variabilei var1 sub forma expresiei sau a variabilei var2. Adesea rezolvarea simbolică nu este satisfăcătoare, motiv pentru care se caută soluţii numerice prin diferite tehnici, aşa cum vom studia în continuare.

Există în acest caz o relaţie funcţională reciproc avantajoasă între organisme din specii diferite denumite simbionţidar ambii parteneri îşi continuă creşterea, dezvoltarea şi comportamentul în unităţi de viaţă distincte, separate. Se mai poate spune că simbioza este o asociere durabilă între două specii, necesară şi avantajoasă reciproc şi care determină o completare a nevoilor trofice a celor două specii.

ISBN: 32,50 lei În lumea științifică parazitologică, unde există încă multe dispute asupra unor aspecte ca sistemul de clasificare, originea unor grupe de organisme, arbori cladistici construiți pe baze morfologice vs. Un istoric al preocupărilor românești introparazitologice are ca debut referiri la mortalitatea peștilor, datând din sec. Pe plan național și mondial, apariția lucrărilor de referință și a centrelor de cercetare culminează cu îmbogățirea bazelor de date datorată, spre exemplu, coevoluția gazdelor și paraziților, și realizată mai ales prin informatizare — de altfel, bibliografia prezentei cărți conține de titluri, iar melografia, Cartea urmărește studiul distribuției spațiale a paraziților descoperiți în microhabitatul bronhial al peștilor gazdă, delectarea factorilor ce par să influențeze major preferințele de fixare a acestora de filamente, determinarea statutului taxonomic pentru grupele de paraziți analizate, determinarea unei eventuale legături dintre parametrii biometrici ai gazdei și gradul de parazitate, verificarea unor ipoteze mai vechi cu privire la simetria infestării, aplicarea de teste statistice care să susțină suplimentar simple observații, completarea cunoștințelor privind specificitatea filogenetică și aceea privind categoria dulcicolă a peștelui gazdă, gradul de coevoluție al sistemului gazdă-parazit, modul de răspândire a paraziților în actualele areale, prin schimbarea unor hărți de distribuție.

Acest gen de asociere se poate realiza divers: între două specii vegetale; între o specie vegetală şi una animală; între două specii animale; între o bacterie şi un asociat vegetal; între o bacterie şi coevoluția gazdelor și paraziților asociat al regnului animal.

De ex. In galeriile de scolitide insecte coleoptere care fac galerii la coevoluția gazdelor și paraziților convieţuiesc o serie de specii de drojdii.

Unele specii de furnici din Brazilia, cultivă ciuperci şi utilizează hidraţii de carbon sintetizaţi de către acestea aut. Reprezintă un model de convieţuire în care microorganismele populează permanent organismele animale iar relaţiile de acest fel pot edifica chiar ecosisteme stabile ex.

Un model deosebit de interesant este asocierea dintre animale rumegătoare şi specii de bacterii şi infuzori, la nivelul tubului digestiv.

ASPECTE DE ECOLOGIE A UNOR GRUPE DE PARAZIȚI LA SPECII DE PEȘTI DULCICOLI DIN FAUNA ROMÂNIEI

Aici o serie de microorganisme protozoare ciliate, bacterii, ciuperci găsesc un coevoluția gazdelor și paraziților de viaţă favorabil şi hrană suficientă.

Reciproc, rumegătorul va utiliza produşii rezultaţi din digestia microorganismelor ex.

coevoluția gazdelor și paraziților

Fără simbionţi gazda nu ar fi capabilă să utilizeze aceste produse deoarece nu le poate transforma în nutrienţi. In acest fel însă se vor 59 putea recupera o serie de metaboliţi: materii azotate digerabile, acizi graşi, vitamine. Chiar prin digerarea a unei părţi dintre microorganisme se pot recupera proteinele de origine microbiană. Există diferite alte tipuri de simbioze, ca de exemplu: - simbioze din izvoare termale, oceanice, între pogonofore şi bacterii chemoautotrofe WILLIAMS şi colab.

Este un fenomen de inhibare al partenerului din sistem cu avantajarea speciei dominante. Specia inhibată este astfel exploatată sub diferite modalităţi. Ca model clasic este citată relaţia dintre cuc şi alte specii de păsări în care femele îşi depune ouăle. Puiul de cuc creşte mai repede, pe hpv viren manner ce pasărea gazdă hrăneşte puii, fără discernământ, incapabilă să facă deosebirea dintre ei se pare că ea este atrasă doar de gâtul roşu şi ciocul deschis al puiului, acesta fiind un comportament instinctual.

Pe parcurs aruncă puii mamei adoptive jos din cuib şi rămâne singur cu coevoluția gazdelor și paraziților la hrană. In actul de compoetiţie şi agresiune, F. Omul şi coacţiile Prin capacitatea sa cerebrală superioară şi prin poziţia pe care o are la nivelul arborelui filogenetic, omul poate fi considerat ca un factor de reglare deosebit de important al intearacţiunile de diferite tipuri din natură: relaţiile dintre mediu şi fiinţele vii dar şi relaţiile intra- şi interspecifice.

Mai mult, omul poate fi direct implicat la nivelul unor relaţii complexe dintre el şi mediu, dintre el şi semenii lui sau dintre el şi coevoluția gazdelor și paraziților specii de vieţuitoare. Din acest punct de vedere nu este echitate în aceste relaţii iar mediul sau alte fiinţe pot fi puternic dezavantajate. Dacă există o îmbinare corectă între structura sa psihică, infrastructura biologică şi suprastructura socială şi este în fiecare clipă un factor de decizie caracterizat de conţtiinţă şi conduită socială şi biologică, acţiunile sale pot fi în folosul naturii.

Frecvent însă acest lucru nu se întâmplă. Dacă ne vom referi numai la relaţiile omului cu coevoluția gazdelor și paraziților vieţuitoare reprezentante ale celor 5 regnuri, el a învăţat din coevoluţie că organisme mult inferioare pe scara evoluţiei, cu care el are în permanenţă contact, sunt mult mai bine dotate şi adaptate în a face faţă la modificări majore ale factorilor de mediu.

Capacitatea sa cerebrală superioară poate contracara acest handicap şi poate reduce frecvenţa unor coacţii de tipul,- ex. Astfel, secarea mlaştinilor pentru eliminarea ţânţarilor duce de fapt şi eliminarea unor specii acvatice cu rol important în reţelele trofice; defrişarea pădurii dacă este exagerată duce la efecte total negative din care este afectat întregul ecosistem.

De fapt, toate intervenţiile necontrolate şi exagerate asupra naturii sunt coacţii,- ex. Prin multitudinea şi complexitatea activităţilor sale, chiar bine intenţionat omul poate aşadar favoriza anumite specii în coevoluția gazdelor și paraziților sa.

ce viermi ca zahărul

Aici se înscrie dezechilibrarea lanţurilor trofice în situţiile în care omul vrea să înlăture unele specii dăunătoare sau agresive. Aceasta duce la explozii ecologice şi invazii. Uneori asemenea fenomene sunt naturale unele provocate de explozii solare şi furtuni electromagneticedar probabil altele, indirect, favorizate fie de om fie de alte specii. Astfel sunt focarele naturale de infecţie sau epidemiile ex.

E adevărat, există numeroase insecte parazite şi destui viermi paraziţi.

In multe din aceste situaţii ca rezultat al creerii unor habitate noi, protective şi favorabile, acestea devin spaţii vitale pentru unele specii de pe urma cărora şi omul are avantaje. Delichon urbica — lăstunul, îşi face cuibul sub streşina casei unde este protejat si distruge o serie de insecte dăunătoare.

pick_biologiya_ekologiya_ro_md_11_ostapchenko

O formă de înaltă selectivitate şi de predătorism intens, adesea necorelat cu densitatea prădătorului sau prăzii, este exploatare speciilor şi habitatelor de către om SMITH, Supra exploatarea populaţiilor din natură, în mod special este coevoluția gazdelor și paraziților şi cu pierderea habitatelor ceea ce poate duce la declin local sau exterminare globală.

In ceea ce priveşte terminologia uzuală în cazul exploatării populaţiilor este una similară cu cea folosită în studiul productivităţii ecosistemelor vezi cap. Biomasa reprezintă coevoluția gazdelor și paraziților dintre număr şi media greutăţii. Fondul de producţie este biomasa prezentă în populaţie la momentul măsurării. Ecuaţia de mai sus este mult simplificată.

In realitate mai există câştig sau pierderi care se referă la indivizi care se nasc sau mor coevoluția gazdelor și paraziților durata dintre sfârşitul unei perioade de intervenţie şi începutul alteia. Dacă am face referire coevoluția gazdelor și paraziților populaţia de peşti pentru care iniţial a fost elaborată relaţiaparametrii Abr, Cbf şi Mb sunt independenţi.

Intr-un mediu stabil, unde populaţia nu ar fi perturbată de om ea apare a fi dominată de speciile mari. In momentul în care intervine omul, au loc o serie de schimbări semnificative.

aplicaţii ale modelării proceselor şi sistemelor ... - Ecologia la Sibiu

In sens compensator pentru exploatarea directă intervenţia asupra populaţieiare loc o sporire a ratei de creştere, o reducere a vârstei maturităţii sexuale, creşterea numărului de ouă per unitatea de greutate-corp şi reducerea mortalităţii la un număr mic de membrii ai populaţiei REGIER şi LOFTUS Si populaţiile altor vertebrate s-a constatat că reacţionează la fel.

Principiul producţiei sustenabile este acela de a evita colapsul populaţiei. Principiul este acela de a schimba cît de mult este posibil din populaţie, în aşa fel încât să se menţină productivitatea, la nivelul cerut, an după an.

Atât exploatarea populaţiei cât şi producţia sustenabilă sunt dependente de rata de creştere valori mari ale lui r, vor permite rate mari de exploatare şi se obţine biomasă maximă.

A face managementul unei asemenea populaţii înseamnă a corela factorii dependenţi de densitate clima, temperatura cu rata de exploatare, deşi uneori este dificil deoarece stocul poate fi denaturat existînd reproducere repetată. Rolul recoltării intervenţiei, exploatării este de a lua toţi indivizii care altfel ar muri de moarte naturală.

Ilustrarea ratei de exploatare a populaţiilor unor specii, pe baza curbei de reproducere evidenţiată în relaţia dintre mărimea popualţiei de adulţi părinţi şi a urmaşilor progeniturii. Pentru orice poziţie a stocului, tot ceea ce este în stânga bisectoarei 45o reprezintă rata de exploatare coevoluția gazdelor și paraziților va menţine stocul la acelaşi nivel.

Un maxim de recoltă sustenabilă nu implică neapărat coevoluția gazdelor și paraziților existenţa unui fond de producţie mare. Alte diferite puncte de pe curbă indică alte valori ale ratei de ex. In populaţii dependente de densitate şi reglate de aceşti factori K-strategiştiproductivitatea poate fi mărită la un anumit nivel prin înlocuirea unei cantităţi suficiente de biomasă pentru a diminua competiţia intraspecifică. Rata maximă la care poate fi exploatată o asemenea populaţie şi a susţine încă o producţie maximă depinde de structura de vârstă a populaţiei, de frecvenţa recoltărilor exploatării şi de numărul pierdut după intervenţie.

Pe baza modelului, şi cunoscând precis relaţia dintre numărul părinţilor şi coevoluția gazdelor și paraziților progeniturii, s-a alcătuit curba de reproducere în funcţie de care se face exploatarea de către om a populaţiilor speciilor ţintă Fig. Exploatarea populaţiilor de către om şi problema extincţiei speciilor. In general puţine specii pot avea populaţiile corect manageriate deoarece o serie de alte mecanisme de reglare nu pot fi disponibile controlului producţiei şi nici exploatării fac eventual excepţie acele populaţii de animale care sunt reglementate prin legi naţionale severe şi multe şi din acestea sunt subexploatate deoarece habitatele care 62 menţin populaţiile sunt controlate de natură şi nu de către om.

Din cauza multiplilor factori care intervin şi a neexistenţei unor reglementări clare, exploatarea populaţiilor se face neştiinţific iar multe populaţii se află în declin.